– Jag tycker det blev ett mycket bra möte. En stor del av tiden diskuterades sådant som inte fungerar för oss som företagare, men även att det är fantastiskt att vara lantbrukare, trots många svårigheter och byråkrati, säger Linda Einarsson i LRFs kommungrupp.

Det var stor spännvidd på ämnena, allt från utvecklingen av lantbruksskolan Kvinnersta till konkreta fall med rovdjursangrepp som visar att vargpolitiken och regelverket inte fungerar i verkligheten för tamdjurshållare. Mycket av diskussionen kretsade kring viltskador av både vildsvin och hjortar.

- Ett tydligt medskick till politikerna när det gäller Kvinnerstaskolans utveckling är att vi som företagare inte ska bedriva utbildningen. Vi behöver en fungerande lantbruksskola för att ha kompetens och arbetskraft framåt och ställer gärna upp så att praktiska moment under utbildningen kan vara på våra gårdar, men då behövs att en undervisande lärare är med på plats, berättar Linda Einarsson.