Bara dagar efter rekommendationen att minimera folksamlingar beslutade regionstyrelsen att arrangera en digital stämma för LRF i Örebro län, där 90 ombud kallats till fullmäktige.

Stämman sköttes genom Teams efter att handlingar distribuerats digitalt och ombuden hade registrerat sig via SMS. Det gjorde att röstlängden var upprättad och därmed kunde följas.

Demokratin är viktig
– Det är viktigt att demokratin fungerar i en folkrörelseorganisation, även om vi befinner oss i en svår situation. Med kort varsel fick vi hitta nya lösningar. Men det gick bättre än jag förväntade mig, säger Per Willén.

Han satt i LRFs nya kontor på Gamla vägen 5, tillsammans med regionstyrelsen, stämmans ordförande, sekreterare, revisor och regionchef samt några anställda och LRF ungdomen.

Stämmans ordförande Magnus Karlsson hanterade situationen med säkert hand. Med Fredrik Gehrke vid sin sida hade de full överblick över dagordningen, replikskiften, inlägg, yttranden och beslut.

Levande debatt och diskussion
För att möta upp teknikens utmaningar och den digitala miljön höll Magnus inne med klubbslagen så att ombuden hade möjlighet att göra sig hörda.

– Presentationen av motionerna fungerade bra och diskussionen var livlig. Det var riktigt roligt och intressant att se hur väl det fungerade, nästan så att det var livligare än vid en ”vanlig” stämma, säger Per.

Per Willén omvaldes till regionordförande. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Fredrik Gehrke och Erik Sandberg medan Ann-Sofie Andersson och Christofer Carlander avtackades för sina insatser.

Nöjd revisor

På stämman behandlades nio motioner. Mest diskussion uppstod i de som behandlade situationen med vilt i skogs- och jordbruksbygd.

Revisorn Ola Karlsson hade inget att anmärka på utan var nöjd med att 62 ombud registrerade sig och kunde notera att beslut och motionshantering följde stadgarna, så att föregående verksamhetsår kunde summeras och nödvändiga beslut för kommande år kunde fattas.

Däremot fick konferensen ”Stolthet och hållbarhet” skjuts på framtiden liksom prisutdelning, utdelning av utmärkelser och stämmomiddagen.