Reaktionerna mot de attacker som bönder i södra Sverige utsatts för har varit kraftiga. Jeanette Blackert, ordförande för LRF i Östergötland gick ut i en debattartikel i Östgöta Correspondenten och krävde skärpt lagstiftning.  

– Hoten riktas mot enskilda personer, lantbruksföretagare med familjer men också mot vår livsmedelsförsörjning, som nu klassas som samhällsviktig verksamhet. Det är inte rimligt. Här måste till en förändring och lagskärpning, menar hon.

Riksdagens tillkännagivande

– Det handlar om intrång i bostäder, anlagda bränder, misshandel, telefonterror och mordhot. Vi kan inte tolerera att denna brottslighet får fortsätt. Det är hög tid att lagen skärps, säger Jeanette Blackert.

I går beslutade också riksdagen om ett tillkännagivande. De vill att regeringen ska genomföra aktiva åtgärder för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism och införa en egen brottskod för detta.

Hotar matförsörjningen

– Vi har en yttrande- och demonstrationsfrihet som vi ska värna om. Men vi kan aldrig acceptera att lantbrukare utsätts för intrång, trakasserier och hot. Detta äventyrar vår matförsörjning, säger riksdagsledamot Lotta Olsson (M) från Odensbacken.

Riksdagen har beslutat om en livsmedelsstrategi, där produktionen av livsmedel ska öka. Det kan bara ske om samhället skapar förutsättningar och det finns en ”attraktivitet i branschen”. Här ser hon att landsbygdsminister Jennie Nilsson, näringsminister Ibrahim Baylan och justitieminister Morgan Johansson har en gemensam uppgift att lösa.

Stort förtroende

– Vi har en lagstiftning som är föråldrad och som inte hängt med i samhällsutvecklingen. Vi behöver införa en brottskod som omfattar dessa brott och måste även skärpa straffen. Det är ett orimligt lidande som dessa ”aktivister” utsätter våra lantbrukare för, säger Olsson.

Hon framhåller att Sverige har den bästa djurhållningen i världen. Förtroendet för djurbönderna är nu också stort. Det visar en aktuell konsumentundersökning. Drygt 7 av 10 konsumenter är positiva eller mycket positiva till svenska djurbönder, den högsta siffran som uppmäts sedan 2011 då undersökningen startade.

Med Corona och Covid -19 har bonden blivit en symbol för tryggheten, skillnaden mellan om vi ska klarar oss eller inte, i en krissituation. ”Då är det inte förvånande att förtroendet för djuruppfödarna är hög och att det finns en ökad betalningsviljan för svenskt kött, jämfört med importerat”, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött som beställt undersökningen.

Läs Jeanette Blackerts debattartikel