I Örebro län finns den bördigaste marken i de centrala delarna av länet. Här finns också är de mest tätbefolkade delarna. Att Örebro kommun bygger på åkermark beror på att de styrande följer översiktsplanen från 2018 som beskriver hur kommunen ska utvecklas. Men LRF reagerar:

– Utan bönder får vi ingen mat, folket måste börja förstå hur viktiga de är för samhället, säger Per Willén, ordförande LRF Örebro till Nerikes Allehanda.

Den senaste tiden har det presenterats planer på att bygga på åkermark i Örebro län. Per Willén, ordförande LRF Örebro, förstår att de styrande vill expandera och låta staden växa. Men samtidigt vill Willén att beslutsfattarna ska tänka efter, innan de planerar att bygga på åkermark.

– Åkermark ska ses som en resurs att ta vara på. Alla behöver äta. Maten vi äter kommer just från åkermarkerna. Därför är det, speciellt nu när importen har minskat på grund av pandemin, extra viktigt att vi faktiskt värnar om den jordbruksmark vi har, säger Per Willén i NA.

– Vi försöker i den mån vi kan att bygga en så tät och sammanhållen stad som möjligt, med en bra och fungerande kollektivtrafik. Men så gott vi kan försöker vi också att ta hänsyn till åkermark när vi planerar. Jordbruksmark är en viktig resurs, men det finns även andra viktiga samhällsviktiga resurser, säger Hanna Bäckgren, enhetschef för detaljplan på stadsbyggnad i Örebro kommun, enligt NA.

I hennes uppdrag ligger att göra avvägning mellan att fortsätta använda marken för jordbruk eller att använda marken till annat.

– Vår översiktsplan ger bra stöd och guidning i hur vi ska hantera frågan. Där överväger vi vilka intressen som väger tyngst och försöker hitta den bästa lösningen. Detta leder till att det ibland väljs att bygga på åkermark, säger hon till NA.

Idag klassas bönder och livsmedelsproduktion som en samhällsviktigt verksamhet. Trots detta tror Per Willén att många som inte riktigt förstår böndernas vikt i samhället. Politiker och tjänstemän ser inte att det är företagare i livsmedelskedjan som ingår i den lokala, regionala eller nationella livsmedelsstrategin.

– Vi måste börja inse hur viktiga bra åkermark och bönderna är för samhället. Sveriges befolkning växer och då måste vi vara medvetna om att fler människor innebär att vi behöver producera mer mat. Därför måste vi se till att ta vara på våra bönder och de bördiga marker vi har så att vi faktiskt kan öka produktionen, säger Per Willén till NA.