Projektutvärderingens syfte är att:

  • Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare/styrgrupp och projektledare om projektets utveckling och underlag gällande hur resultaten kan bidra till organisationens utvecklingsbehov eller andra organisationer som kan vara mottagare av projektets resultat.
  • Bidra med väl underbyggd kunskap till Svenska ESF-rådet om hur projekten bidrar till att uppfylla utlysningens syfte/n.
  • Bidra med kunskap till andra för projektet relevanta aktörer.

All information om upphandlingen hittar du i bifogade dokument.

Anbud lämnas senast 30 september till magnus.borjeson@telia.com

Kontaktperson

Vid frågor kontaktas AgroÖsts styrelseordförande Magnus Börjeson, 070-624 74 94, magnus.borjeson@telia.com

Läs mer om AgroÖst