Det var vid årsskiftet som nyheten började sippra ut. Karlskoga och Degerfors kommun hade beslutat att gymnasieskolorna skulle sluta servera mjölk till maten. Anledningen till beslutet skulle vara miljöskäl, menade ansvarig tjänsteman. Ansvarig politiker angav besparingskrav.

I Jordbruksaktuellt gick hållbarhetsambassadör Thomas Danielsson ut och ifrågasatte kommunernas beslut. Argumenten var tagna ur luften och höll inte för en granskning. LRFs kommungrupper, regionstyrelsen och åtta mjölkgårdar skrev insändare, tog kontakt med lokala politiker och mötte media.

–  Ni gjorde ett bra jobb med att sätta tryck på politikerna, kunde regionordförande Per Willén summera när det efter två veckor meddelades att kommunstyresordförande Tony Ring (M) plockat fram 75 000 kronor som saknades i skolbudgeten. 

– Samtidigt blir man förundrad över synen på mat och hälsa, företagandet i kommunen och en prima produkt som mjölken; lokalt producerad, klimatsmart och hållbar. Här har man helt missat vad korna och bönderna gör för den biologiska mångfalden. Vi alla har ett jobb att göra när det gäller att sprida kunskap, säger Willén.

Han skrev tillsammans med kommungrupperna ett brev till politiker och tjänstemän för att bättra på kännedomen om hållbart lantbruk och vad mjölk är för något. Parallellt var LRF Ungdomen och regionen aktiva på sociala medier.

– Vi kan ju inte slå oss till ro bara för kommunledningen gjorde en kovändning. I höstas var något likande på gång och det kan komma fler sådana här frågor framöver. Vad som är allvarligt är att man inte lever som man lär; Livsmedelsstrategin, som är beslutad, talar om ökad produktion och konsumtion av svenska livsmedel, betonar Willén.