Denna höst startade den nya naturbruksutbildningen, på Karolinska gymnasiet i Örebro. Det är 11 elever som går jordbruksinriktningen där den praktiska undervisningen sker på Kvinnersta två dagar i veckan.

– Så här långt är det både uppskattat och positivt. Nästa år ska eleverna ut på praktisk undervisning på kontaktgårdar, som nu upphandlas. Kvinnersta kommer fasas då ut som lantbruk, berättade regionordförande Per Willén.

LRF driver på i utbildningsdfrågan
Det pågår diskussioner om vad området ska användas till, med ÖrebroPorten som motor. En tanke är att skapa ett grönt centra som samlar aktörer och verksamheter inom jord- och skogsbruk, med möjligheter till fortbildning, kurser och viss förädling.

I sammanhanget nämns även Grythyttan. Även här har det blivit ett omtag kring utredningar och visioner. Skolan ska finans kvar i Grythyttan men utbytet med samhälle och näringen ska förbättras. LRF är med i diskussionerna om utveckling framåt.

Hållbarhetsambassadörerna
– Även om årets Matresa blev mycket lyckad, och lockade ut många besökare till gårdar, gårdsbutiker och producenter, kan vi göra så mycket mer av detta arrangemang. Det är ett utmärkt tillfälle att möta konsumenter och prata livsmedelsproduktion, manade Willén

Hållbarhetsambassadör Rose-Marie Hellén, som bor på Vinön, fick möjlighet att presentera sig. Hon har gjort en rivstart och lyft den goda gärning regionens bönder gör och förklarar gärna vikten av att handla svenskt. Rose-Marie och kollegan Thomas Danielsson åker gärna ut till möten och aktuella aktiviteter, när frågan ställs.

Intergrationen ger möjligheter
Kristin Södergren berättade om projektet ”Grön kompetens livsmedel” som finansieras av Europeiska socialfonden. 15 personer utbildades första året och några har redan fått jobb. Det finns utmaningar med kultur och språk, men alla vill ut och jobba. Nyligen drog utbildningsomgång 2 i gång. Så projektet söker praktikgårdar för deltagarna.

Som praktikgård behöver man inte anställa, meddelade Charlotta Rydberg på regionkontoret.

På förtroendemannaträffen lyftes även den politiska påverkan alla medlemmar, lokalavdelningar och kommungrupper gör i hållbarhetsarbetet, under vecka 47 och framför allt inför nästa års val. Tanken är att vi ska påverka våra beslutsfattare så att politikerna fattar kloka beslut för vår näring, företagen på landsbygden och livsmedelsproduktionen.

Värdegrunden viktig

I denna anda håller regionstyrelsen tillsammans med regionen på att planera en aktivitet för länets alla kommuner på temat byggande på jordbruksmark. Även ett möte med riksdagsbänken och regionpolitiker om skogsfrågor är också på gång.

På mötet gick man även igenom LRFs värdegrund Trovärdighet, ansvarstagande och demokratisk grundsyn.

Se filmen om värdegrundsarbetet (5 minuter)

Lyssna gärna på LRFs poddar om våra bönder

Producenternas ointresse bromsar försäljningen av svenskt

Trots stor efterfrågan stanna havren på lagret

Hans odlar i balans med naturen