Satsningar regionalt

Bussresa till Jönköping 7 september
Samtidigt som det hålls ett rådsmöte och demonstration i Bryssel, med anledning av att alla EU:s jordbruksministrar träffas, bjuder LRF och Sveriges Mjölkbönder in till ett möte i Jönköping. Mjölkbönder, politiker och andra berörda aktörer bjuds in till detta möte. Du som mjölkbonde får chans att göra din röst hörd och ställa krav på handling!

LRF-regionerna Östergötland, Södermanland och Örebro kommer att ordna två bussar ner till Jönköping, en som utgår från Örebro och åker över Askersund och Motala. Den andra bussen utgår från Eskilstuna och åker via Katrineholm, Norrköping och Linköping. På bussen får du chansen att prata med kollegor, förtroendevalda inom LRF samt även politiker!

För anmälan och mer information: maria.mehlqvist@lrf.se, 019-601 90 52

Bussresa till manifestation i Stockholm 21 september
Manifestationen sker i samband med budgetdebatten i riksdagen. På morgonen genomförs en konsumentaktion, då fikapåsar delas ut med ett tack för allt stöd och en uppmaning att skicka ett budskap till minister Bucht via Facebook och Twitter. Efter morgonens utdelning av påsar samlas alla på Mynttorget. Riksdagsledamöter och ansvarig minister bjuds in och får motta en namninsamling. Medlemmar från hela landet är inbjudna att delta och göra sina röster hörda.

LRF-regionerna Östergötland, Södermanland och Örebro ordnar två bussar till Stockholm. En som utgår från Örebro och åker via E20 och en som utgår från Mjölby och åker E4 mot Stockholm.

För anmälan och mer information: maria.mehlqvist@lrf.se, 019-601 90 52

Individuell coachning
Vi erbjuder dig som mjölkföretagare ett individuellt samtal med en företagarcoach. Coachen är ett bollplank som kan hjälpa dig att sortera tankar kring ditt företags framtid och slussa dig vidare till lämplig rådgivning om det behovet finns.

Kontakt: marie.lonneskog@lrf.se, 013-465 55 96


Konsumentaktiviteter med fokus på svensk ost
Mjölkbönderna har ett enormt starkt stöd i den allmänna opinionen och många vill dra sitt strå till stacken för att säkerställa att svensk mjölkproduktion klarar sig genom krisen. Många köper redan idag svensk mjölk, men det finns ett behov av att öka kunskapen om ost och andra mejeriprodukters ursprung och hjälpa konsumenterna att fråga efter, och välja, svenskt. Under hösten kommer vi att anordna aktiviteter i butik för att lyfta den svenska osten.


Politikerkontakter
Vi kommer att ha kontakt med alla länets riksdagspolitiker samt anordna dialogmöten med dessa och trycka på kring de frågor som är avgörande för svensk mjölkproduktions framtid.

 

Satsningar på riksnivå

LRFs åtgärdslista
Följande åtgärder ser LRF krävs från politiken:

1. Akuta åtgärder för likviditetsförbättring

Just nu lanseras ett paket med likviditetsförbättrande åtgärder i Frankrike – svenska politiker behöver ta liknande initiativ.

- Använd de så kallade de-minimis-reglerna för likviditetshöjande åtgärder på 15 000 Euro till mjölkbönderna under en treårsperiod. Stödet kan ges vid ett tillfälle. Totalt skulle stödet motsvara cirka 600 miljoner kronor för Sverige, vilket motsvarar 20,3 öre per kg mjölk.

-Löftet om statliga lånegarantier måste verkställas. Beslut om medel från staten är fattat i Vårbudgeten. Nu behöver systemet färdigställas så fort som möjligt så att mjölkföretagen kan ansöka om lån.

-Möjligheten att få respit och uppskov på skatter och avgifter ska utredas.

2. EU-stöd i tid
Det är en självklarhet att gårdsstödet och ersättningarna inom landsbygdsprogrammet ska betalas ut så tidigt som EU:s regelverk tillåter. Alla förseningar blir kritiska och byråkrati får inte stå i vägen.

3. Ökad återbetalning av dieselskatten
Det är oerhört viktigt att regeringen står fast vid beskedet i vårbudgeten om en återbetalning till lantbruksföretag av dieselskatten – och dessutom ökar den till 3 kronor/liter.

Enligt regeringens vårproposition höjs återbetalningen av dieselskatten under 2016 till 1,38 SEK per liter. LRF:s utgångspunkt är en höjning av den totala återbetalningen under 2016 till 3,00 SEK per liter lantbruksdiesel. Detta skulle innebära en ytterligare återbetalning med 1,62 SEK per liter. Dieselförbrukningen på svenska mjölkgårdar varierar stort. Med en ytterligare återföring av dieselskatt med 1,62 SEK per liter diesel skulle detta ge ytterligare 69-86 miljoner SEK för mjölksektorn eller 4-5 öre per kg mjölk.

4. Miljö- och djurvälfärdsersättning för mjölkbönder
Vi har en beteslag i Sverige som medför merkostnader. LRF arbetar för att lagen måste förenklas och moderniseras och vi har krävt att det ska räcka med 60 dagars bete i hela Sverige samt att det ska vara möjligt med undantag från beteskravet i besättningar med ladugårdar med hög djurvälfärd. Politikerna har inte visat något intresse för våra krav och då måste merkostnaden kompenseras om inte svensk mjölkproduktion ska slås ut. I Finland – som inte har någon lag – går också de flesta mjölkkor på bete sommartid, men till skillnad från i Sverige får de finländska mjölkbönderna ekonomisk ersättning. Svenska bönder behöver en liknande ersättning på 1 500 kr per mjölkko per år.

Dessutom driver LRF i Bryssel tillsammans med andra bondeorganisationer:

- Höjda interventionspriser
EU kan köpa in smör och skummjölkspulver för att stötta marknaden. Prisnivån för dessa offentliga inköp har inte ändrats de senaste 10 åren. Interventionspriset behöver lyftas temporärt, vilket skulle skapa ett prisgolv i marknaden och minska spekulationerna om ytterligare prissänkningar.

Frågor?

Om du har frågor eller funderingar kring LRF:s arbete är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter till personal på kontoret och förtroendevalda i regionstyrelsen hittar du under rubriken Kontakt på LRF-regionens sida.

www.lrf.se/ostergotland
www.lrf.se/sodermanland
www.lrf.se/orebro