Seminariet vill ge inspiration till hur vi kan få fler företag i Östergötland att producera eller använda solel, till gagn för klimatet men även för företagens lönsamhet. Det blir också en kortare workshop för att få idéer om hur kommuner och andra offentliga aktörer kan främja ökad solanvändning i företag.

Nyligen har Länsstyrelsen Östergötland beviljats
närmare 7 miljoner kronor från Tillväxtverket genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att främja solel i små och medelstora företag. De insatser som detta projekt möjliggör kommer också att presenteras.

Tid och plats för E-week: 26-29 januari 2016, Arbetets museum, Laxholmen, i Norrköping.

Läs mer om program och tider på www.eweek.nu

Vad är E-week?

E-week är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under en fullspäckad vecka ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. E-week är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid. E-week syftar också till att ge regionens företagare kunskap om energi och klimat, som de sedan kan använda för att öka sin lönsamhet.

Årets tema är symbios för fossilfrihet

Arrangörer är Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Lantbrukarnas Riksförbund, Cleantech Östergötland och Region Östergötland.