Många vet att det inte är tillåtet att skräpa ned i naturen, men vad LRF Ungdomen i Östergötland vill uppmärksamma allmänheten extra om är att skräp i fält bidrar till lidande för djur och ekonomisk skada för bonden. Det handlar framförallt om burkar och glasflaskor som på vallar – gräsfält – hamnar i kor och fårs foder. 

När djur får i sig bitar av metall eller glas skär de sig i magen vilket bidrar till onödigt lidande för djuret som ofta måste avlivas. Årligen slaktas mellan 1000- 2000 nötkreatur i Sverige efter att de fått i sig metalldelar. Kostnader för veterinärbesök samt nödslakt kan enligt gjorda beräkningar från SLU komma upp i 33 000 kr per nödslaktad mjölkko inklusive produktionsbortfall. Det är såklart en tragedi för bonden och djurskötaren vars djur inte mår bra. Om djuret mot förmodan klarar sig bidrar det även till utebliven inkomst i form av mindre mjölk och sämre tillväxt. Även plast kan orsaka skador och lidande för djuret samt försämrad foderkvalitet när det hamnar i ensilaget. 

LRF Ungdomen i Östergötland vill därför med vepor påminna allmänheten om att det gröna öppna ytan som susar förbi utanför  bilrutan eller tågfönstret är ett fält som ska bli mat, för människa, ko eller gris.

- Att inte skräpa ner i naturen kan tyckas självklart, men de bönder som har fält längs med vägar ser varje år hur mycket skräp som ändå slängs ut genom rutan. Med skyltkampanjen vill vi i LRF Ungdomen visa hur mycket vi alla bryr oss om våra djur och hur viktiga deras välmående är för oss och vår överlevnad säger Freja Eloff, ledamot i LRF Ungdomens styrelse i Östergötland. 

En av de lantbrukare som väljer att sätta upp en banderoll i sitt fält är Peter Borring, växtodlande bonde utanför Mantorp. 

- Jag tycker det är viktigt att på något sätt påminna allmänheten om att det ”anonyma” som växer på fältet har en slutdestination och faktiskt är någons mat, säger Peter.


För mer information och intervju, kontakta:
Freja Eloff, 070-334 54 31
Peter Borring, 070-343 69 59