Lantbrukarna har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Nu måste staten hålla sin del av avtalet.

För stödåret 2015 är det ungefär 2,5 miljarder kronor som inte betalats ut och slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet beräknas komma först till hösten. De största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet. 

- Det är inte första gången den här typen av problem dyker upp i början av en ny stödperiod. LRF har tidigt haft kontakter med Jordbruksverket för att trycka på för att utbetalningarna ska ske i tid. Samtidigt borde det inte vara nödvändigt eftersom normal affärsetik bjuder att betalning för leverans av en vara eller tjänst sker i nära anslutning till leveransen, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

- Budskapet i dagens brev har LRF på högsta nivå fört fram vid ett flertal tillfällen till landsbygdsminister Bucht, departementet och Jordbruksverket. Ministern har lovat att ta i saken, men inte gett några garantier för att dagens situation inte skulle uppstå vilket visar på det oacceptabla i systemet och att ingen tar helhetsansvar, säger Peter Borring ordförande för LRF Östergötland.

I brevet till Sven-Erik Bucht och Leif Denneberg kräver LRF att de försenade utbetalningarna av EU-ersättningarna skyndsamt betalast ut. LRF förväntar sig också svar på hur de lantbrukare som blivit drabbade av försenade utbetalningar hålls skadelösa och kompenseras för detta samt hur Jordbruksverket och ministern kan garantera att 2016 års ersättningar betalas ut enligt normala rutiner.

Klicka här för att läsa det öppna brevet!