Johan Kristiansson som är VD på Sankt Kors (det kommunägda bolag som är Vreta Klusters fastighetsägare) berättade om status och framtidsplaner, bland annat den kommande etapp tre där man i förväg behöver veta vilka som kommer att bli hyresgäster och användare för att kunna skapa rätt typ av inredning. Det är ju viss skillnad på vad som krävs för exempelvis algodling, caférörelse och djurstallar.

-  Man måste våga någonting för att lyckas, sade Johan.

Han avslöjade också att man kommer att etablera en solcellsanläggning på Vreta.

Helene Oscarsson, som är klustermotor,  berättade om hur hon arbetar för att ytterligare utveckla Vreta Kluster som utvecklings- och innovationscentrum för de gröna näringarna.

-  Vi jobbar ju alla med fotosyntesen, vilket per definition blir förnybar råvara. Det är enbart de gröna näringarna som skördar koldioxid ur luften, sade Helene.

Helenes arbetssätt är att vara en aktiv arena och katalysator. Bland Helenes förhoppningar är att SLU (Statens Lantbruksuniversitet) snart ska ha närvaro här. Verksamheten står på tre ben: Innovation & Utveckling, Möten & Konferenser samt Företagspark. Alla tre bidrar till att skapa tillväxt på olika sätt.

Andreas Larsson från Linköpings kommun presenterade kommunens planer på samordnad varudistribution, vilket blir en öppning för lokalt och närproducerat. Trolig driftsstart blir hösten 2017.

Per Wendler från LRF tog upp frågan om Linköpings kommuns upphandlingsdokument där bland annat havredryck favoriseras framför mjölk. Miljöpartiets Nils Hillerbrand förklarade att revidering av dokumentet pågår men vet inte riktigt när det blir klart. I de följande diskussionerna om källkritik kom deltagarna fram till att klustret kan vara en bra plattform för delande av kunskap och forskning, så att frågeställningar inte blir ensidigt belysta.

Christoffer Anderson från Hushållningssällskapet lyfte frågan om byggnation på åkermark – hur värdera åkermarken så att den inte försvinner under en expanderande stad. Nils Hillerbrand förklarade att Linköpings kommun är restriktiva i anspråktagandet av åkermark. Han berättade också att Landsbygdsstrategin är under aktualitetsprövning samt att ingen bebyggelse planeras i Sättuna under innevarande mandatperiod.

Avslutningsvis presenterade Peter Larsson och Peter Karlsson från Region Östergötland East Sweden Business Region – en koordinerad regional plattform för innovation, tillväxt och utveckling samt planer kring Miljönytta som affär.

Dialogforum på Vreta Kluster är tänkt att genomföras två gånger per år och återkommer därmed hösten 2016.