- Inom LRF finns så otroligt mycket kunskap, säger Helena. Rätt organiserat och använt kan det vara vi som leder utvecklingen.

Helenas fokus är kommungrupperna. Hon ser gärna att de förtroendevalda har som vana att dubbelkolla juridiska argument och inte vara rädda att höra av sig till henne. Det kan exempelvis handla om stöd i kontakter med myndigheter och kommuner för att ha möjlighet att påverka myndighetsutövning och beslut så att de blir korrekta.

- Det är inte alltid man själv ser att det finns en juridisk aspekt i saker och ting. Jag kan hjälpa till, både när det gäller remissvar och när man behöver hitta argument varför myndigheten/kommunen ska lyssna eller agera på ett visst sätt.

Ibland räcker det att Helena är med på ett möte och ställer konkreta frågor för att myndigheten ska inse att LRF har koll på juridiken.

- Alla – konsumenten, bonden, myndigheten – vill göra rätt. Egentligen är vi alla samarbetspartners.