Växten, som ursprungligen kommer från Japan där man har ett klimat liknande det svenska,  har nämligen rotfibrer med exakt samma egenskaper som optokabel, den kabel som används för digitalt bredband. Istället för att producera och gräva ner dyrbar optokabel kommer man i framtiden att kunna lösa bredbandsutbyggnaden genom att plantera Digitalum Opticus på strategiska ställen.

- Vi blir först i världen med att kunna erbjuda ett ekologiskt och närodlat alternativ till vanlig bredbandsfiber, säger Petter Borr. Det är samtidigt klimatsmart eftersom Digitalum Opticus liksom alla andra växter binder in koldioxid.

De gårdar som deltar i provodlingarna kommer redan under juli månad att kunna köra alla sina digitala kontakter via det egenodlade bredbandsnätet. Ytterligare en fördel  är att man inte kommer att behöva skarva kablarna eller reparera eventuella skador.

- Eftersom det är levande växter det handlar om så ordnar växterna det hela på egen hand. De kopplar själva ihop sina rottrådar och de reparerar också själva eventuella skador, avslutar Petter Borr.

Du har just läst LRF Östergötlands aprilskämt 2016.