Åsa är agronom och har dessutom en forskarutbildning inom växtodling, något som hon har kompletterat med både ekonomi och juridik.

- Mitt jobb är att hjälpa förtroendevalda inom LRF med olika processer med bäring på mina ansvarsområden, säger Åsa. Det kan till exempel handla om en grupp markägare som är berörda av en ny vägdragning eller ett vattenskyddsområde eller en politisk fråga. Det känns mycket bra när jag har varit med och skapat ett resultat som våra medlemmar har nytta av.

Åsas jobb är dock inte bara att rycka ut för att hjälpa till där en fråga brinner. En stor del av hennes arbetstid går åt till att arbeta proaktivt, att delta i processer för att se till att korrekta fakta kommer med från början.

- Även om det blir restriktioner, så ska de vara rättvisa, säger Åsa. Min roll är att bevaka så att det går rätt och riktigt till från början så att vi inte ska behöva ha problem i efterhand.

Ett exempel är den nyligen presenterade Dricksvattenutredningen där Åsa suttit med som representant för LRF.

- Jag är nöjd med att ha fått gott gehör för LRFs synsätt i de här frågorna.