Östgötautmaningen är en satsning med syfte att lyfta Östergötland när det gäller att minska användningen av fossila drivmedel. På detta sätt kan Östergötland vara en förebild när det gäller Sveriges ambitioner att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och samtidigt behålla god välfärd, hög sysselsättning och stark internationell konkurrenskraft. 

Under dagens rundresa som arrangerades av LRF Östergötland besöktes Etanolfabriken i Norrköping, Tekniska Verkens Biogasanläggning i Linköping, Smedberga Backgård i Motala och Fallsberg i Skänninge.

- Det gröna näringslivet visar på det här sättet att man är en mycket aktiv del av den klimatsmarta ekonomin, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Inte mindre än 14 000 personer är på något sätt inblandade i jordbrukssektorn i Östergötland som får en allt mer framskjuten position. Miljöfrågor är numera en hygienfaktor , ingen vill jobba inom en verksamhet där man inte ser till miljön.

Karin Varverud är en av ägarna till Energifabriken som är ett företag som säljer och distribuerar fossilfria bränslen, inklusive Verdis Polaris Vintra och HVO. Samtidigt tillhör hon femte generationen som driver Smedberga Backgård utanför Motala.

- De första generationerna drev gården fossilfritt, förklarar Karin Varverud. Det är bara de tre senaste generationerna som använt fossila bränslen. Sedan 2010  är vi själva helt fossilfria.

På Smedberga är det nämligen inte bara fordonens drivmedel som är fossilfria utan man torkar också spannmål med flis och pellets istället för att använda eldningsolja samt ställer krav på alla lastbilstransporter till och från gården att de ska köras på fossilfria produkter.

- Det blir en vinst i alla led, säger Karin Varverud. Åkerbränslen skapar energi och säkrar livsmedelsproduktionen samtidigt som vi minskar klimatpåverkan vilket ger ökade affärsmöjligheter.