Klipp från NTs debattsida

Klipp från NT Debatt på webben

Svenska skogsägare är naturvårdare och klimaträddare

Östergötland Den 9 maj 2016 publicerades nedanstående debattartikel i Norrköpings Tidningar. Den handlar om att Sveriges skogsägare brukar sina skogar på ett mycket långsiktigt sätt och under ett stort ansvar. Att nu privatpersoner via mobilappar vill sätta käppar i hjulen för planerade avverkningar är inte bara kränkande för de markägare som under generationer har skapat och vårdat skogarnas naturvärden utan riskerar dessutom att minska skogarnas klimatnytta.

Vår svenska allemansrätt ger alla möjlighet att vistas i skogen. Man gillar skogarna så mycket att det är vanligt att det talas om ”våra skogar”. Skogen har dock alltid en ägare, ofta en enskild person. Ägaren har en omsorgsfullt utarbetad, långsiktig och hållbar plan för brukandet som inte enbart tar hänsyn till investerat kapital utan även framtida naturvärden och olika arters fortlevnad.

En skog vårdas och brukas nämligen på ungefär samma sätt som ett morotsland som behöver sås, gallras och skördas när det är moget. Skillnaden att skogen inte röjs, gallras och avverkas varje år utan med många tiotals års, kanske hundra års, mellanrum. Den årliga skogstillväxten i Sverige är nästan 120 miljoner kubikmeter och den årliga avverkningen cirka 85 miljoner kubikmeter. En skogsägare strävar alltid efter att ha skog i flera åldrar.

De allra flesta har en grön skogsbruksplan och är certifierade vilket innebär att naturvärden är identifierade och man har en långsiktig plan för sitt skogsbruk där det tas naturhänsyn i alla åtgärder. Ungefär en fjärdedel av skogsmarksarealen är därmed redan undantagen från skogsbruk i form av formella avsättningar, lågproduktiva skogar och frivilliga avsättningar.

Svensk skog gör mycket stor nytta för klimatet. Totalt binder den svenska skogsnäringen mellan 60-70 miljoner ton koldioxid varje år. Beroende på hur man räknar klimatkompenserar Sveriges skogar därmed för mellan 70-100 procent av svenskarnas koldioxidutsläpp. Och det är den växande skogen som tar upp mest koldioxid, gammal skog som har avstannat i tillväxt avstannar också i att ta upp koldioxid. För att göra störst klimatnytta måste skogen alltså brukas aktivt genom planerad skötsel och nyplantering. I ökande utsträckning kommer nu fossilfria bränslen, baserade på bland annat skogsråvara, som helt kan ersätta diesel och bensin.

Det finns ideella organisationer som tror att de gör klimat- och naturvärdesnytta genom att systematiskt inventera skog i syfte att stoppa avverkningar. Tyvärr kan det bli så att man på det här sättet istället slår krokben för markägaren och förhindrar nödvändiga investeringar och den ekonomiska driften i företaget. Det är mycket bra att allmänheten intresserar sig för skog och natur, men kom gärna och prata med markägaren direkt och i en positiv anda. Då kan vi tillsammans komma längre i ambitionen att bedriva ett hållbart skogsbruk med höga naturvärden och största möjliga klimatnytta.