Det många helt har missat är att den verkliga experten inom området är den svenska lantbrukaren. Denna är välutbildad inom ekologiska system och har djupa kunskaper i hur man arbetar på ett både hållbart och miljösmart sätt med hjälp av metoder som utvecklats under tusentals år.

För att vända på det hela och istället ta initiativet slår nu LRF ett slag för lantbruket som den Nya Miljörörelsen. Vi vill ha tolkningsföreträdet.  Istället för att ifrågasättas av andra organisationer och privatpersoner vill vi nu på ett tydligt sätt ta tätpositionen och på ett positivt sätt visa hur vi jobbar. Det är vi som har de kunskaper som är nödvändiga inom de tre hållbarhetsprinciperna; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Detta gör vi nu genom att lyfta fram bonden som en miljösmart klimaträddare med djupa kunskaper inom området.  Vi vill på det här sättet tydliggöra att svenska bönder sköter sina djur väl och producerar livsmedel som är bättre, giftfriare, resurssnålare, säkrare och mer klimatsmarta än många importerade.

Det handlar också om att inte backa en tum inom viktiga frågeställningar som exempelvis hur vi hanterar växtskyddsfrågor och djurskyddsregler som är tveksamma för själva djurvälfärden i Sverige. Vi måste även fortsättningsvis lyfta produktions- och lönsamhetskopplade frågor och vara beredda på att svara på intresserade frågor kring våra val i sammanhanget.

Det är bönderna som  möjliggör bra mat på borden, det är bönderna som är den egentliga Miljörörelsen. Med stolthet, rak rygg, självklarhet och pondus.