Ebba Lindsö avgick ur styrelsen och Jan Ehrensvärd, Tosterup, Österlen med stor växtodling, äppelodling valdes in istället, utan någon som helst dramatik. Helena Jonsson valdes så klart om som ordförande med stort stöd. Undertecknad fick inte med två rösters marginal möjligheten att sitta kvar i valberedningen och ny från vårt område i öst in i valberedningen är Margareta Malmkvist från Sörmland, så det är hon som vi ska ge inspel om när det gäller förbundsstyrelsen. För egen del hade jag gärna suttit kvar i valberedningen men är smickrad över att man inte ansåg att jag skulle ingå i densamma för att man tydligen anser att jag ska vara valbar till andra poster som det heter. Ni som medlemmar kan känna till att jag inte känner mig färdig med Östergötland än...

Motionerna

När det gäller motionerna gjorde vi en liten seger på viltfrågorna genom att stämman röstade igenom att det måste läggas mera resurser och kraft på just viltfrågorna i LRF. Vi blir akterseglade av jägarkrafterna och vi måste även där ta taktpinnen med välavvägda åsikter, men utgångspunkt i markägande och brukande. En annan liten men symboliskt fråga. Jag fick med stämman på att LRF ska verka för att tjänstemannaansvaret återinförs!

En tredje liten seger var att vi i en motion om dieselbeskattning fick igenom en att-sats som kan komma att bli historisk. att LRF ska verka för att ekonomiska styrmedel införs för den som använder förnybara drivmedel, så att drivmedelskostnaden hamnar på en nivå jämförbar med gruvnäringens drivmedelskostnader. Meningen kan tyckas konstig, men för första gången ger en stämma styrelsen i uppdrag att knyta ihop frågan om förnybara drivmedel och konkurrenskraft i form av drivmedelskostnader som en dansk bonde!

Några frågor åker man alltid på pumpen i. Voteringar om att utreda hur formerna för en ny medlemstidning skulle se ut (hela Landpaketet), utreda möjligheten att införa lägre insteg för personmedlemskapet (i klartext medlemskap utan Land, försäkring och förmåner) samt i voteringen om plantering av skog på åkermark ska uppbära gårdsstöd. Här är det tydligt att hela LRF-Sverige utom de bygder som har drabbats av utlandsboende fastighetsägare som köper upp jordbruksmark och planterar igen hela bygder, anser det rätt att man ska få gårdsstöd för att plantera (energi)skog.

 /Peter Borring, regionordförande LRF Östergötland