HVO är ett fossilfritt och förnybart alternativ till råoljebaserad diesel som dessutom har bättre köldprestanda och effektivare förbränning vilket ger mindre sot och mindre påverkan på partikelfiltren. Enligt Energifabriken godkänner Valtra 100% HVO i sina traktorer. För avtalskunder med andra märken har leverantören Energifabriken en motorhaverigaranti.

Varje ägare – enskild eller ekonomisk förening – äger och sköter själva cisternen/macken. Det handlar om att se till att det är snyggt på platsen, sanda och snöröja etc. Energifabriken fyller på med bränsle samt sköter den administrativa delen med betalningsfunktion där ägaren erhåller provision på försåld mängd HVO. Mackägarna blir därmed franchisetagare och erhåller gemensam marknadsföring.

Ägarna bör vara drivna lantbrukare/företagare som gillar det här med hållbarhet. En placering nära exempelvis åkerier eller bussbolag eller andra presumtiva kunder är naturligtvis fördelaktigt.

Är du intresserad?
Kontakta Kristian Peterson, 013-465 55 94, kristian.petersson@lrf.se snarast. Den första ansökningsomgången ordnas via LRF och Energifabriken redan nu innan sommaren och nästa sker i mitten av augusti.