Vad händer med dem som varit i kontakt med djur som dött av mjältbrand?
De personer som varit i närheten av de döda djuren nu får en två veckors antibiotikabehandling. Mjältbrandssymtom är sår och feber efter några dagar. Med antibiotika tillfrisknar den smittade. De som drabbats har hittills varit till exempel skinnberedare (arbetar med skinn/päls med bakterierna på).

Vad händer med djuren på de drabbade gårdarna?
Alla djuren på de aktuella gårdarna på Omberg vaccineras nu och beräknas ha fullgott skydd inom ett par månader och kan då beta de aktuella markerna igen.

Hur sprider sig mjältbranden?
Risk för ytterligare mjältbrandsfall är högre inom en femkilometersradie. Bakterien är dock inte luftburen, så hur spridningen sker vet man inte idag. Vätskor som rinner ur djuret är smittförande. Bakterierna bildar sporer bara utanför kroppen, sporerna är långlivade i marken, upp till 100 år. Bakterierna/sporerna kan sedan följa med regnvatten från till exempel torrsprickor som når ner till gamla gravar och därmed hamna i vattendrag.
Mjältbrandsgravar finns det ganska många av, de är dock inte helt lokaliserade, inte heller vet man om de grävdes korrekt enligt dåtidens instruktioner. Det gör det svårt att hitta smittkällorna.
Ingen vet hur länge mjältbranden har pågått. Riskutvärdering görs kring djuren som betar runt Tåkern

Hur går saneringen till?
Omgående täcks området där djuret ligger/låg, desinfektionsmedel används och jord schaktas bort för vidare värmebehandling. Området där djuret låg hägnas in. SJV följer Världshälsoorganisationens rekommendationer för djur.

Vad gör jag om jag hittar ett dött djur?
Du är skyldig att ringa veterinär om du har hittat ett dött djur. Veterinären tar sedan kontakt med Länsstyrelse, SVA och SJV. Flytta inte djuret, utan täck och spärra av tills diagnosen är klar. Länsstyrelsens roll är att samordna smittskyddet och har kontakt med djurägaren, spärrar av, samt kontaktar alla berörda. På Omberg sätts nu översatta skyltar upp. Länsstyrelsen har förråd med provtagningsutrustning, spärrband, skyltar och samordnar budbilar med mera. Ta gärna kontakt med Länsstyrelsen och ställ frågor.

Människor i närområdet uppmanas att vara observanta och rapportera fynd av döda djur till Jordbruksverket så att djuren kan undersökas. Rapportera via e-post till idisslaregris@jordbruksverket.se eller under kontorstid på telefonnummer 0771-223 223.

LRF erbjuder Omsorgsgrupper
Per Frännek, från LRF Östergötlands regionstyrelse, avslutade kvällen med att berättar om LRFs omsorgsgrupps arbete med bönder som behöver stöd av olika anledningar. Mer att läsa finns på www.lrf.se/medlemsformaner/stod-och-rad/omsorgsgrupper/