Parkeringstips: Rödtornets parkering.

Kontaktperson för mötet: Peter Borring, regionorförande LRF Östergötland, Telefon 070-343 69 59.

Rapportera eventuella döda djur i området

Besökare och jägare i närområdet uppmanas att vara observanta och rapportera fynd av döda djur till Jordbruksverket så att djuren kan undersökas. Rapportera via e-post till idisslaregris@jordbruksverket.se eller under kontorstid på telefonnummer

0771-223 223. Lantbrukare vänder sig som vanligt till sin veterinär vid misstanke om sjukdom i besättningen.

Pressmeddelande från jordbruksverket om det nya mjältbrandsfallet.