Med på mötet för att representera LRF var både Christian Ankarstrand som är ledamot i  LRF Östergötlands regionstyrelse och Margareta Malmquist som är ordförande i LRF Södermanland.

- Ett tydligt budskap från LRF var att vi inte under några omständigheter accepterar brister i vägunderhåll så att befintligt vägnät blir nedklassat, säger Christian Ankarstrand.

En annan viktig synpunkt från LRF var att inte klassa ner en hel vägsträckning om det exempelvis endast är en bro som inte håller måttet.

- En annan del av mötet handlade om att vi får vara behjälpliga med prioriteringar av vägnäten för våra län, vilket är väldigt bra, tycker Christian.

Här kan du läsa mer om Trafikverket Region Öst.