Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland, hur agerar LRF när sådant här händer bland medlemmarna?

- Vi tog naturligtvis genast kontakt och erbjöd vår hjälp och stöd. När sådant här händer uppstår många frågor och då finns vi där för att hjälpa till. Inom LRFs organisation finns kompetens och expertis inom många olika områden.

Redan kvällen efter det första beskedet anordnade LRF ett informationsmöte i Ödeshög för att tillsammans med Jordbruksverket, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelsen och smittskyddsläkaren finnas på plats för att informera och svara på frågor. 

- Det är viktigt att lyssna och göra vårt bästa för att ge svar på olika typer av frågeställningar, säger Peter Borring. På så vis får man fakta att förhålla sig till vilket minskar risken för olika typer av teorier och ryktesspridning.

Detta informationsmöte följdes av ytterligare ett möte den 19 juli i Vadstena och den 4 augusti kommer ytterligare ett informationsmöte att hållas, denna gång återigen i Ödeshög.

-  Till dessa informationsmöten är inte bara LRFs medlemmar är välkomna utan även allmänhet, politiker, beslutsfattare, intresseorganisationer och massmedia. Vi fortsätter så länge vi upplever att det finns frågor och behov av att diskutera situationen. Vid mötena deltar bland andra representanter från LRF, Jordbruksverket, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelse och smittskyddläkare.

Drabbade gårdsägare får dessutom personligt stöd.

- Det är viktigt att möta dem som drabbats med omtanke, värme och engagemang, understryker Peter Borring. Vi från LRF lyssnar och hjälper till med professionella kontakter som kan svara på frågor eller hjälpa till på olika sätt. Det hela beror på vad den enskilde önskar och behöver i den aktuella situationen.