Den som vill ha hjälp att granska Eons värdering av intrånget behöver ta kontakt med ett ombud.

LRF Konsult kommer i början av hösten att skicka ut mer information till de som lämnat fullmakt till dem. OBS – det är olika fullmakter för domstolprocessen, som är avslutad, respektive ersättningsfrågan! 

Klicka här för att läsa Eons information om Ny elledning mellan Vimmerby och Kisa.