Vreta Kluster är en företagspark med i dagsläget 30 företag inom det gröna näringslivet och ett hundratal personer. Men nätverken når mycket längre än så. De affärsnätverk, seminarier, workshops, uppföljningar och utvecklingsprojekt som har Vreta Kluster som bas skapar attraktivitet för andra människor att komma hit.  

Det var ett tiotal personer från universitet, science park, länsstyrelse, region och kommuner i Örebro som besökte Vreta Kluster och LRFs regionkontor för att ta del av erfarenheter kring tankarna inför bildandet och den fortsatta framväxten av ett framgångsrikt grönt kluster.

Sten Gunnar Johansson är ordförande i Vreta Klusters ledningsgrupp och har också tidigare varit VD för Mjärdevi Science Park i ett stort antal år.

- Det handlar om att skapa jobb, tillväxt och utveckling  genom att koppla ihop företag med forskning och utveckling och olika branscher med varandra. Vårt mål är att skapa ett grönt kluster i världsklass.

De företag som är hyresgäster  i Vreta Kluster betalar ingen medlemsavgift, däremot hyra till fastighetsägaren som är det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors. Själva klusterverksamheten, som är i ständig dialog med hyresgästerna, finansieras av basmedel från Region Östergötland och Linköpings kommun och omfattar 3,5 heltidstjänster.

- Att LRF, som den självklara näringslivsorganisationen för företag inom det gröna näringslivet, inte skulle finnas på Vreta Kluster finns inte på kartan, säger Erik Erjeby som är regionchef för LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län.

LRFs regionkontor låg tidigare mitt i Norrköping med dålig tillgänglighet för medlemmarna. När flytten gick till Vreta Kluster blev det inte bara lättare för besökare att komma hit utan man fick också mycket mer ändamålsenliga lokaler för bland annat möten och utbildningar.

- Den fina servicen från klusterorganisationen är också något som vi uppskattar varmt, säger Erik. Bland annat får vi alltid lokalt tillagad och närproducerad mat till såväl fika som luncher.