Greger Arvidsson, som är ordförande i Finspångs kommungrupp berättar att det var lärorikt på många sätt för deltagarna.

- Det här är en liten fårgård i utkanten av kommunen, så för flera av besökarna var det första gången de var i de här trakterna.

En annan viktig insikt för representanterna från kommunen var att personligen uppleva den dåliga mobiltäckningen i glesbygden eftersom det var mycket svårt att få kontakt.  Vad kommer att hända när kopparnätet försvinner?

Marika Sjödin, naturvårdsresurs på Finspångs kommun, inledde med att berätta om den biologiska mångfalden och den betydelse som betande djur har i detta sammanhang.

- Om man tillåter betesmarker att växa igen minskar den biologiska mångfalden, säger Per Frännek från LRFs regionstyrelse som var orolig över att allt fler betesmarker i Sverige försvinner.

Sven Lindgren, som är ordförande i Civilförsvarsförbundet, pratade mycket tankeväckande kring hur sårbart Sverige är. I dagens digitala samhälle kan ett litet klick på andra sidan jordklotet stänga av vår elförsörjning och när det handlar om livsmedelsförsörjning är kommunernas beredskap urusel samtidigt som hela Sverige är dåligt på självförsörjning.

Cirka en tredjedel av Finspångs befolkning (skolbarn och de som finns inom omsorgen) är beroende av mat från kommunen och därmed är det kommunens ansvar att se till att det finns mat. Dock är det så att de lager som finns bara räcker i två-tre dagar.

- När det gäller enskilda privatpersoner så är det få som vet att de själva har ansvaret för att ha matförråd, säger Per Frännek. Det är många som förlitar sig på att samhället sköter detta.

Deltagarna bjöds också på grillad korv och med hjälp av sprutor åskådliggjordes tydligt hur stor skillnad det är i användning av antibiotika mellan importerat och svenskt kött.

- Det blir ytterligare en anledning till att välja svenskt, understryker Per Frännek. Våra betande djur är inte bara klimatsmarta utan vi använder också väldigt mycket mindre antibiotika än vad man göra i andra länder.

Önskemålet är att kommunerna skriver in i sina kostpolicies att de livsmedel som köps in ska vara framställda enligt de regelverk som gäller för svenskproducerade råvaror. Då slipper vi importerade livsmedel som hanterats på ett sådant sätt att det hade varit olagligt i Sverige. 

Sammantaget var det en lyckad dag med många och givande diskussioner. Anders Härnbro, som är kommunstyrelsens ordförande tackade:

- Det har varit en mycket givande dag. Jag hoppas att ni förstår hur mycket vi uppskattar mötena med er för vi lär oss alltid så mycket. Bland annat har kommunen efter diskussioner med LRF gjort en förskjutning från eko till närproducerat och svenskt i vår kostpolicy.