Högst multiplikator räknat i jobb per mkr ökad efterfrågan i länet inom jordbrukssektorn finner vi i Östergötlands län, 2,64 jämfört med riksgenomsnittet som är 2,51. Det visar en ny rapport från LRF om det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället. Rapporten presenterar nya fakta om vad de gröna näringarna erbjuder i form av sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.

Det gröna näringslivet i Östergötland bidrar bland annat med:

  • 3,9 procent av bruttoregionalprodukten
  • 5,4 procent av sysselsättningen
  • En nära koppling till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling
  • Arbetstillfällen i en livsviktig bransch

-  För oss inom det gröna näringslivet är det inget konstigt att vi har reell betydelse för den ekonomiska utvecklingen i det närsamhälle i verkar i, säger LRFs regionordförande Peter Borring. Rapporten ger oss ytterligare stöd i den bilden. Ett annat sätt att se på läget just nu i det gröna näringslivet i Östergötland är att om man utgår i från de ansökningar om investeringsstöd som länsstyrelsen har på bordet och växlar upp dessa till vad det innebär för investeringar i det östgötska lantbruket, så blir det att vi har investeringar på gång om ca 2 miljarder kr. Just nu. Vår utmaning är att få både allmänhet och beslutfattare att förstå potentialen och vikten av våra medlemmars företagande.

Det gröna näringslivet har en viktig roll för sysselsättningen i Sverige. Där arbetar 223 000 personer i företag som tillsammans står för 5 procent av sysselsättningen.

Jord- och skogsbruket tillhör även de delar i näringslivet där det skapas flest nya jobb när omsättningen stiger. En efterfrågeökning på 1 miljon kronor i jordbrukssektorn leder till hela 2,5 nya jobb i Sverige, vilket kan jämföras med genomsnittet för hela den svenska ekonomin på 1,4 nya jobb för varje miljon i ökad efterfrågan. I Östergötland är uppväxlingen hela 2,64 procent.

LRFs medlemmar driver tillsammans knappt 70 000 företag och det gröna näringslivet står för nästan 4 procent av Sveriges BNP.

Läs hela länsrapporten genom att klicka på länken till höger.

Läs den nationella rapporten här.