”Här är så rent vatten att till och med fiskar kan leva i det.” Så uttryckte sig guiden i belgiska Brügge som jag tillbringade en lördag med, under min vistelse som korttidspraktikant på LRFs Brysselkontor. Förutom glädjen över att inte vara en fisk i Brugges kanaler, ger uttrycket en känsla för hur gemene man ser på vattenfrågan i Mellaneuropa. Good enough.

Hur kommer det sig att våra medlemmar i Sverige då upplever sådant tryck i vattenfrågan när den egentligen borde vara en konkurrensfördel? Och hur står sig Sveriges regelverk kring miljöfrågor inom EU? Det var frågor som jag ville titta närmare på under två veckor i byråkratins medelpunkt. Den korta sammanfattningen av alla dessa samtal är att Sverige riskerar att gå långt före andra länder när det gäller vattendirektivet och säkerhetstänkandet kring dricksvattentäkter, men också att kommissionen är mycket tydlig med att det kommer att behövas en ordentlig uppstyrning av Europas jordbruk framöver för att klara de utmaningar som miljön ger oss.

För jordbrukare i många av Europas andra länder handlar miljöfrågorna om att minska sin klimatpåverkan, öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och hantera situationer med för mycket eller för lite regn. Vattenkvaliteten anser många länder är väl omhändertagen genom nitratdirektivets regler, men de initierade förstår att det kommer att krävas mer framöver. Skillnader i regelverken finns och särskilt reglerna i lagstadgade skyddsområden kring dricksvattentäkter är betydligt mindre omfattande än i Sverige. Den ekonomiska situationen är pressad för jordbruk över hela EU, och därför verkar många länder försiktiga med att instifta tvingande kostsamma regelverk utan ersättning. Här föreligger en tydlig skillnad mot de svenska beslutsfattarnas syn på jordbruket.

Den svenska synen stämmer rätt så väl med kommissionens agenda, så på sikt behöver hela Europas jordbruk in i fållan. Kommissionen menar att även vi i Sverige har en lång väg att gå innan vi når ekologisk status i delar av landet, och verkar ha en uppfattning om att inget händer i Sverige. Här behöver Sverige ta lärdom av grannlandet i öster och bli mycket bättre på att ta plats i Bryssel för att berätta om allt som pågår.

Åsa Wolgast Broberg