- Dagen började på Ydreskolan där även elever deltog, säger Niclas Gustafsson som är kommungruppsordförande i Ydre. Peter Borring föreläste och vi diskuterade tillsammans om hur det fungerar med maten i världen och hur bra den svenska matproduktionen står sig i jämförelse.

Rektorn på skolan var från början avvaktande eftersom man tidigare hade haft lite diskussioner med LRF kring skolmaten och var rädd att LRF skulle fortsätta att gå igång på det där.

- Men så blev det inte, säger Niclas. Hon var helt lyrisk över de kunskaper som förmedlades om hur lantbruk bedrivs, bland annat förhållandet mellan konventionellt och ekologiskt.

Vid dagen deltog fyra politiker, fyra personer från banken och sju kommunala tjänstemän.

- Alla förklarade sig väldigt nöjda med dagen och den politiker som hade fått förhinder och inte kunnat komma fick höra: Om du bara visste hur bra det var! Så nu kommer det säkerligen att bli bättre samarbeten i och med kommunen eftersom många fått upp ögonen för de gröna näringarnas villkor.

Dagen innehöll också gårdsbesök på Höglycke gård och familjen Hybsch mjölkproduktion samt Lindåsen som är en av Sveriges största ekologiska äggproducenter. Under dagen resonerades om allt möjligt mellan antibiotikaanvändning i matproduktion och vägslitageavgifter.

- Och redan den 6 oktober fortsätter vi med en ekonomikväll tillsammans med Kinda-Ydre sparbank. Här kan vi verkligen göra medlemsnytta genom att uppmärksamma fler på att bli vakna på sin ekonomi på gårdarna, avslutar Niclas Gustafsson.