Torsdagen den 17 november anordnade LRF Östergötlands ordförande Peter Borring och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson  en träff för rådgivare till lantbruksnäringen. Över trettio personer från banker, försäkringsbolag, veterinärer, jurister, ekonomer och andra typer av expertis deltog och diskussionerna blev engagerade och positiva eftersom man hade stor samsyn kring lantbruket som en för Sverige mycket viktig framtidsbransch.

Anledningen till att just rådgivarna bjöds in till den här träffen är att de är nyckelpersoner i lantbruksföretagarnas vardag och därmed utmärkta känselspröt kring hur lagar, regelverk och tillämpningar används.

Många olika frågor togs upp men mycket kretsade kring den nationella livsmedelsstrategin och utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi.

- Förstår politiker och myndigheter hur mycket positivt vi kan bidra med till samhället om vi får rätt förutsättningar? sade Helena Jonsson. Ska man bruka jorden och använda den biologiska potentialen får man inte stirra sig blind på defekter utan sikta på det som faktiskt gör nytta.

Politiker behöver hitta andra sätt att styra utvecklingen än genom lagar, sanktioner och straff. Det är annat som får människor att vilja utvecklas. Lantbruket är en viktig del av det svenska näringslivet och de rena företagsfrågorna behöver lyftas tydligare.

Flera av deltagarna önskade ett bättre samarbete och en högre kunskapsnivå hos de kontrollerande tjänstmännen från olika myndigheter. En tidigare och bättre dialog kan leda till utveckling och man kan tillsammans hjälpas åt att förebygga problem.

Greppa Näringen lyftes fram som en förebild och man skulle gärna se liknande inom andra områden.

Miljöfrågor är också mycket aktuella, även om det ofta är komplicerade problem. Det är olyckligt om det landar i en kamp mellan olika intressen när det egentligen handlar om att hitta ett gemensamt mål.

- Vi ska använda vår biologiska potential och med vår kunskap ligga långt framme i hur vi ska ha en så hållbar produktion som möjligt, underströk Helena Jonsson.