Förutom praktisk information finns bland annat de motioner som inkommit från länets lokalavdelningar och regionstyrelsens förslag till beslut.

- Det är kul med motionerna vi får in, de är ett tecken på att folkrörelsen lever. Vissa av motionerna tror jag kommer skapa debatt vilket alltid är spännande, säger regionchef Erik Erjeby.

Innehållet på stämmosidorna fylls på vartefter handlingarna blir klara.

LRF Östergötland håller regionstämma den 14 mars på Vreta Kluster utanför Linköping.

Till stämmosidorna!