Dagen innehöll ett brett spektrum av frågor, bland mycket annat grundläggande kommunikation, presentation av foldern Det Gröna Näringslivet. Mycket tid ägnades åt diskussion kring äganderättsfrågor, både allmänt och mer specifikt inom områdena skog, vatten och infrastruktur. Under rubriken Välj svenskt diskuterades kring bioekonomi och mat.

Magnus Johansson som är mjölkbonde och kommungruppsordförande i Boxholm uppskattade att träffa andra likasinnade.

- Det är också bra att på det här sättet lära sig mer och få tillfälle att ställa frågor och tillsammans utveckla frågeställningarna. Vi har mycket att vara stolta över, exempelvis är vi verkligen på rätt spår när det gäller att hålla nere antibiotikaanvändningen och det är också något som är lätt för konsumenterna att förstå.

Studieförbundet Vuxenskolan presenterade på vilket sätt man kan samarbeta med dem för att stötta utbildningar och sammankomster och avslutningsvis lade varje kommungrupp upp riktlinjerna kring hur man vill arbeta vidare med de här viktiga frågorna och beskrev vad man vill ska ingå i Kommungruppsträff 2

Helena Hägg, Valdemarsviks kommungrupp, var nöjd med dagen:

- Det har varit bra med konkreta förslag vad vi kan göra. Det ser olika ut i kommungrupperna hur vi jobbar, men ofta beror det på kommunens storlek.