Under våren 2017 är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ute på en Sverigeresa där han träffar företagare, politiker och medborgare för att diskutera hur politiken för landsbygden kan utvecklas och för att få inblick i lokala förutsättningar.

- Han var mycket trevlig och vi hade en mycket bra diskussion även om vi inte kom in på djupet i spetsfrågorna, säger Niclas.

Det var många frågor som avhandlades under mötet där även kommunens näringslivskontor deltog.

- Bland mycket annat pratade vi om bredband, naturbruksutbildningar, självförsörjningsgraden, våra sena EU-stöd, arbetsgivaravgifter, busslinjer, slitageavgifter och landsbygden möjligheter till service.