- Två av tre konsumenter anser att det är viktigt att maten har en låg klimatpåverkan. Därför vill vi visa upp den svenska och östgötska livsmedelsproduktionen som ligger i framkant vad gäller låg klimatpåverkan, säger Kristian Petersson företagsutvecklare på LRF.

LRF Östergötland är också delaktig i seminariet om bioekonomi och skog där Lena Ek, ordförande för Södra Skogsägarna och tidigare miljöminister, kommer att prata om skogens potential i den bioekonomiska utvecklingen.

E-week är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid. Under två fullspäckade dagar, 7-8 februari 2017, arrangeras givande möten och aktiviteter i Linköping.

Temat för E-week 2017 är Vi gör't! - Östergötland resurseffektivast 2030, vilket innebär att fokus den här gången ligger på hur vi tillsammans kan ta vara på vad som redan görs och kan göras i regionen för att Östergötland ska bli resurseffektivast i Sverige år 2030.

Bakom E-week återfinns bland annat Region Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Vreta kluster, Lantbrukarnas Riksförbund och Energiriket.

- Det gröna näringslivet har lösningar till många av de utmaningar samhället står inför. E-week en viktig arena för lantbruket att synliggöra sin potential och vara en aktiv part i debatten, säger Kristian Petersson.

Länkar

Till programmet för E-week
Anmälan

Läs mer om E-week!