Information från Jordbruksverket:

Mer information