Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han visade genom hela konferensen en mycket positiv hållning där det främst handlar om att hålla engagemanget uppe och om möjligt öka tempot:

- Ett fossilfritt modernt välfärdssamhälle ser mycket attraktivt ut. Att tillsammans sprida den positiva möjlighetsbilden är det bästa vaccinet mot hopplöshet.

Att gå mot ett alltmer fossilfritt Sverige verkar inte vara omöjligt, det vittnade många av talarna om. Carl von Schantz från Lantmännen Agroetanol berättade om hur man gör klimatnytta i världsklass och att kunder över hela världen skriker efter deras produkter. Henrik Åkerström från Alltransport och Mårten Berbres från Stena Recycling vittnade om att det finns en mycket stor efterfrågan på fossilfria transporter och att man redan kommit mycket långt – en övervägande del av transporterna sker fossilfritt. Flera andra organisationer och företag berättade hur de arbetar för minskade koldioxidutsläpp. Bland annat binder den pågående trähusboomen in koldioxid där Vallastaden – med Bo- och samhällsbyggnadsexpo den 2-24 september - är en av förebilderna.

 Ett stort problem, som många av talarna adresserade, är EUs syn där man anser att åkermark ska användas till livsmedelsproduktion, inte till biobaserad energiproduktion. Man har inte insett på vilket sätt länder som Sverige dels har stort marköverskott och dels stora möjligheter i och med ett aktivt och hållbart skogsbruk.

Peter Borring rån LRF underströk att skog och raps är våra viktigaste områden inom energiproduktion just nu.

- Vi ska producera våra råvaror här – både till livsmedel och energi - och vi ska därmed kunna klara oss oberoende av omvärlden. Med andra ord är vår sårbarhet en mycket viktig fråga.

Miljöminister Karolina Skog instämde i att det finns större möjligheter att diskutera biobaserad energi med EU om man klär det i försvarsmöjligheter. Hon ville också att regeringen skulle titta närmare på vad man kan göra för biogasbranschen och övriga biobaserade och inhemska energialternativ.

- Den utfasning som EU planerar för grödobaserad energi måste stoppas.