Anna Hjertstedt som är ordförande för Företagarna i Linköping inledde med att prata om attityderna till företagare i samhället och hos politiker. Hon tryckte på politikernas ansvar över vilka attityder de sprider när de uttalar sig. Hon pekade också på vikten av att de skulle se hjärtat och det genuina hos företagare och i företaget, det är mycket det som driver oss företagare - inte bara tillväxtkurvor.

En annan fråga som diskuterades var vinster i välfärden. Alla deltagande var överens om att de behövs för att kunna utveckla densamma.

Sist ut bland talarna var Peter Borring på ämnet hur man kan växla upp investeringar i sin egen region om man gör lokala upphandlingar. För varje miljon i efterfrågeökning så skapas 2,64 nya jobb i den gröna sektorn! Han pekade på många olika möjligheter att gynna det gröna näringslivet i Östergötland genom att köra bussar och annan trafik på till exempel RME eller etanol producerad i området.

Peter Borring uppmanade också politikerna att de i sina verksamheter måste implementera att de har ett “näringslivsutvecklingsuppdrag i sin myndighetsutövning”, då skulle många myndighetskontakter se annorlunda ut!

En sista uppmaning eller sammanfattning som kom upp var att man inte ska ta det lokala företagandet för givet.

Här hittar du hemsidan för #gillaföretagsamhet