Representanter från Länsstyrelsen, kommunen, näringslivet, Region Östergötland och LRF hade en mycket stor samsyn kring vikten av närproducerad mat ur flera synvinklar: Inte bara för att värna om de höga miljö-, djuromsorgs- och kvalitetskraven som de svenska produkterna står för utan även om biologisk mångfald, antibiotikafrihet, sysselsättning, turism och en levande landsbygd. En mycket viktig faktor är Sveriges sårbarhet där det här med egenproducerad mat bokstavligen blir livsavgörande.

Konferensen hade tre fokusområden:
1.
 Skapa samarbeten mellan alla de parter som blir delaktiga i den lokala livsmedelsmarknaden
2.
 Se till att distributionsvägar för de lokalt producerade livsmedlen skapas
3.
 Verka för att livsmedelsproducenter organiseras på ett sätt som underlättar skapandet av en lokal livsmedelsmarknad

I sitt inledningsanförande lyfte landshövding Elisabeth Nilsson vad vi här i Östergötland kan göra för att bidra till vår livsmedelsförsörjning samtidigt som vi skapar flera andra nyttor:

- Det krävs att vi som medborgare och konsumenter gör medvetna val på lunchen, på restaurangen och i affären.

Den 27 april antog regionfullmäktige den regionala livsmedelsstrategin och just nu pågår diskussioner med länets samtliga tretton kommuner kring hur man förankrar den lokalt.  Man fokuserar på kund och konsument, offentlig upphandling, konkurrenskraft och trygghet.

Peter Borring som är ordförande i LRF Östergötland underströk att lantbruket är unikt i det avseendet att man använder naturens egen superkraft – fotosyntesen – som infångare av solstrålningen som därmed omvandlas till mat och energi. Även Peter tog upp hur viktigt det är att vi har ett robust produktionssystem och lyfte fram hur viktigt det är att den offentliga upphandlingen även innefattar förnybara – och gärna inhemska – drivmedel. Exempelvis finns världens klimateffektivaste etanolraffinaderi i Norrköping i form av Lantmännen Agroetanol. Naturligtvis ska vi konsumenter i största möjliga utsträckning välja svenskt:

- Vi gör mycket större klimatnytta genom att välja rätt kött istället för att välja bort kött.

Även kommunalrådet Karin Jonsson ansåg att frågan om försörjningsberedskapen var livsviktig:

- Det finns ju inga matlager någonstans.

Dagens möte kan ses som ett uppstartsmöte. Karin berättade att vid nästa möte den 9 juni kommer man att närmare diskutera kring hur dagens alla goda idéer ska kunna genomföras.

- Det här är en tillväxtbransch och inte en miljöbov. Den närodlade maten ska öka i våra kök.

Även stora livsmedelsbutiker är mycket intresserade av närodlat av det enkla skälet att man vill sälja varor. Markus Odin från ICA Maxi förklarade hur man ser på lokala leverantörer:

- Vi blir unika som butik genom att bredda utbudet av lokala varor och mat från trakten. Två gånger om året har vi ett samarrangemang med Östgötamat i butiken.

Louise Ridderström från Östgötamat höll med om kundperspektivet:

- Vi måste hela tiden lyssna på vad kunden eller gästen vill. Det spelar ingen roll hur bra vi är på att producera livsmedel om ingen vill köpa dem.

Även Christian Andersson från Mårdskog och Lindkvist underströk hur viktig själva kunden är:

- Vi har en mycket stor efterfrågan på lokalproducerade varor. Vi har dubblat försäljningen och jobbar nu med 80 producenter.

Britt-Marie Stegs från Hälsingestintan var mycket imponerad av samsynen:

- Hela den här dagen är ju som ett frälsningsmöte – det är sällan som jag ser en sådan enighet som inkluderar alla hela vägen från landshövding till lokal producent.

Britt-Marie hade flera förslag till hur man kan förenkla anbudsförhandlingarna när det gäller offentliga måltider. Hon kallade det att bjuda upp till anbudsdans som i sin tur kommer att leta till konkreta affärer:

- Man behöver inte bara inventera var exempelvis 200 ton köttfärs finns, man måste också berätta om hur anbudsförfarandet går till och därmed coacha leverantörerna. Först därefter får man se vem som dansar bäst.

Peter Borring var mycket nöjd efter konferensen:

- Man blir helt lyrisk över att höra detta. Kommunen har verkligen en viktig roll i att beskriva viktiga frågor om lantbruket och dess utveckling. Det blir bara möjligheter när man är så överens om vart vi ska. Nu måste vi bara fortsätta att göra affärer med varandra!