De politiker som hade hörsammat den inbjudan som gått ut till samtliga östgötska riksdagspolitiker var Staffan Danielsson (c), Magnus Oscarsson (kd) och Betty Malmberg (m). Samtliga är mycket kunniga inom lantbruksfrågor, men upplevde det som mycket givande att genom besök på ort och ställen själva kunna bilda sig en uppfattning om hur myndigheternas agerande påverkar enskilda personer och företagare på landsbygden.

Under dagen deltog även den lokale miljöpartisten Anders Magnusson och Katarina Ingvarsson från Tekniska verken i Linköping.

Anne-Louise Israelsson som är vice ordförande i LRF Östergötland var mycket tydlig:

- I Sverige pågår just nu en jakt på fördämningar med hänvisning till vattendirektivet och till bristen på övergångsregler i miljöbalken. Myndigheterna ställer stora krav på såväl enskilda som företag som vårdar äldre miljöer. I övriga Europa arbetar man inte alls på samma sätt. Därför behöver det svenska arbetssättet omgå­ende få en annan riktning.

Under dagen besöktes flera intressanta miljöer, bland annat Sättra, Stora Åby, Stora Renemo och Lakarp.

- Vi har visat hur dessa miljöer är viktiga för både bygden och miljön på många olika sätt, underströk Åsa Wolgast Broberg som är LRFs regionansvariga när det vatten, miljö och äganderätt. Det handlar inte bara om historiska band som skapar förståelse för framtiden utan dammarna är också viktiga vid krissituationer - både vid torrperioder över översvämningar samt som reservoarer vid miljöfarliga utsläpp vid olyckor. 

Samtidigt skapar en utrivning försämrade naturvärden genom att en mängd arter får det mycket svårt medan det som i Renemo blir så att vildsvinen får det betydligt bättre.