Skogen använder solens energi för att ta upp koldioxid och därmed skapa en fantastisk och förnybar råvara: Trä. Därmed har skogsindustrin otroligt stora och positiva möjligheter som innehåller många av framtidslösningarna på de globala utmaningarna. Den heta forskningen kring nya produkter från skogen visar att bara fantasin sätter gränser och nya startup-företag kommer att spela en viktig roll i att ta dessa produkter till oanade höjder.

Trippelnytta

Christian Ankarstrand, som är styrelseledamot i LRF Östergötland, underströk skogens trippelnytta när det gäller:

  • Koldioxidupptag – när skogen växer tar den upp koldioxid ur luften och lagrar detta som kol
  • Trä som byggnadsmaterial – kolet binds under lång tid in i användbara produkter
  • Substitution – skogen ersätter produkter som idag tillverkas med fossil energi, alltså inte bara bränsle och energi utan även betong, kläder, plast med mycket mera. Rent tekniskt kan allt som görs av olja även göras av skog.

Välskött skog ger naturvärden

Dessutom skapar skogen flera andra nyttor, bland annat genom de naturvärden som uppstår som biprodukter av en välskött skog och som innefattar bland annat friskvård, rekreation och turism.

Den här dagen har visat på behov och möjligheter och att en strategi skulle kunna stimulera nyttjandet av skogsresursen mer från stubbe till förädlad produkt.

Äganderätten är viktig

Göran Gunnarsson., som är regionråd i Region Östergötland, underströk i sina slutord att utgångspunkten är att vi värnar om det enskilda ägandet och de många små ägarna

- Vi började med den regionala livsmedelsstrategin, fortsatte med biogas och fossilfri kollektivtrafik. Nu ska vi göra ett rejält arbete med en regional skogsstrategi där vi ska få ihop både allmänintresse och produktionsskogsbruk till en enhet. Vi har nu startat en jättebra dialog där vi på en regional nivå kan hitta gemensamma intressen.