- Drivbänk är en fantastisk möjlighet för de som står utanför arbetsmarknaden och som har ett intresse för odling att göra sig anställningsbara inom det gröna näringslivet, säger Louise Ridderström som är projektledare för Drivbänk.

Att efter lång tids arbetslöshet eller sjukfrånvaro finna en väg in i yrkeslivet kan vara en utmaning, särskilt om man saknar utbildning, erfarenhet och/eller är nyanländ till Sverige. Samtidigt finns en efterfrågan på arbetskraft i företag inom grön näring och i den småskaliga livsmedelsförädlingen, ofta inom kategorin okvalificerade uppgifter. Detta i kombination med att flera studier visar att de gröna arenorna har en positiv effekt i rehabilitering och som motivationshöjande miljöer för individen, har lett fram till idén om Drivbänk.

Idén möter behovet av arbetsträningsplatser med stor flexibilitet i kombination med individuell handledning för personlig utveckling och stegförflyttning i syftet att nå självständighet och självförsörjning. Detta baseras på individens intresse av att delta i odling, studier och praktiskt arbete i nära samarbete med företag i branschen. Genom Drivbänk läggs grunden för relationer som öppnar vägar till praktik, lärlingsarbeten och anställningar och är en språngbräda för vidareutbildning och egenföretagande.

Projektet drivs av Linköpings kommun och Samordningsförbundet Centrala Östergötland och får både människor och växter att växa. Medfinansiärer är även Motala Kommun och Sankt Kors.

-  Upplägget med en kombination av teori och praktik har varit mycket framgångsrikt, säger Louise. Utbildningen anpassas både utifrån näringslivets behov och deltagarnas kunskapsnivå.