• Du kan få ersättning för ditt eget arbete i samband med vaccinationen med 200 kr/timme. Samma ersättningsnivå gäller också för de medhjälpare som du eventuellt anlitar under vaccinationsarbetet, som till exempel andra familjemedlemmar. Om du kan visa att du tar ut en högre timersättning från ditt jordbruksföretag ersätter vi det beloppet. Om du eller någon som hjälper dig tar ledigt från ett arbete vid sidan om ditt jordbruksföretag för att medverka vid vaccinationen, är det alltså inte den timersättningen som vi kan ersätta.
  • Om du använder dina egna maskiner i samband med vaccinationen ersätter vi dessa enligt Maskinkostnadskalkyler framtagna av Maskinkalkylgruppen. Timkostnaden är beräknad utan vinst. Det finns olika ersättningsnivåer beroende på vilken maskin som används.
  • Om du hyr in maskiner eller arbetskraft ersätter vi den kostnad som faktureras till dig. Om du däremot köper in utrustning eller maskiner som ska användas i samband med vaccinationsarbetet så ersätter vi inte den kostnaden.
  • Du kan inte heller få ersättning för den arbetstid som du lägger ner för att sammanställa och skicka in ditt ersättningsanspråk.
  • Din ansökan om ersättning ska ha kommit in till Jordbruksverket inom 6 månader från det att arbetet utfördes. Om din ansökan kommer in senare än sex månader efter att arbetet utfördes så finns det tyvärr inte längre någon möjlighet att få ersättning för det utförda arbetet.

Har du frågor om eller är osäker på hur du ska ansöka om ersättning är du välkommen att höra av dig till Jordbruksverket:

Mer information finns också på: www.jordbruksverket.se

Du som LRF-medlem har även möjlighet att få hjälp av en försäkringsrådgivare på LRF Konsult. Erland Hedin är specialiserad på ersättning vid djursjukdomar. Ring gärna honom: 070-643 23 00