Fram till dess att en efterträdare till Åsa har rekryterats kommer Eleonore och Jon att stötta ÖSÖs regionkontor inom frågor gällande bland annat vattenskyddsområden, biotopskydd, diken och markavvattningsföretag. De kommer även att hjälpa till med frågor kring miljötillsyn och exempelvis kommunala planering kring hållbarhet, kretslopp och strandskydd med mera. En mycket aktuell fråga är utrivningar av dammar.

- Jag har i ett tidigare jobb arbetat med vattenfrågor i Sörmland och ser fram emot att återse mina kontakter där, säger Jon.

Jon träffade en hel del av dessa kontakter när han deltog i den gemensamma montern för Mellanskog, LRF och LRF Konsult på Brunnby lantbrukardagar i början på juli.

- Så fort vi kommer igång igen efter semestrarna ska Eleonore och jag tillsammans med våra respektive regionkontor skissa på en strategi för arbetet med vattenrelaterade frågor under den närmaste tiden.