Måndagen den 18 september fick alla 235 elever på högstadieskolan Petrus Magni höra föredraget i aulan. Under tisdagen den 19 september var det dags för Katarinaskolans mellanstadieklasser, som är ungefär lika många. Naturligtvis anpassades upplägget efter elevernas ålder och förkunskaper.

Eleverna fick börja med att fundera på hur många gånger per dag de behövde produkter från en bonde. Fem till sex gånger blev svaret efter en stunds funderande, men snart gick det upp för dem att man behöver produkter från lantbruket betydligt fler gånger om man även räknar in det som man inte äter. En hel del fniss hördes när eleverna insåg att till och med toapapper kan ha en (skogs-) bonde i startändan.

- Det var bra att eleverna fick mer information om det svenska salmonellaprogrammet. Vi hade det nämligen uppe i hemkunskapen nyligen och det är bra med repetition, sade hem- och konsumentkunskapslärare Monya Axelsson.

Man var också mycket intresserad av antibiotikaanvändningen i olika länder. En elev på högstadiet frågade ivrigt efter konsekvenserna av överanvändningen.

- Det visar att problematiken med resistenta bakterier och tryggheten med salmonellafrihet i svensk produktion är viktiga ämnen under livsstil- och hälsoveckan, sade Marie Lönneskog Hogstadius.

Under veckan syns flera lokala producentnamn på kommunens matsedel.

- Att vi väljer svenska och i möjligaste mån lokala färskvaror är ingen nyhet. Det gör vi varenda dag. Att ha lokalproduceratvecka ger dock extra uppmärksamhet och lyfter våra matgästernas intresse för vad de äter, sade Anna Lundstedt som är kostchef i Vadstena. 

Högstadiets skolkock Gun Granman fyllde i att barnen ofta frågar var olika råvaror kommer ifrån.  

-  Oftast frågar de när det serveras kyckling. Då är det roligt att kunna svara Sverige.

Som avslutning på föreläsningen visades Jobba Grönt-filmen ”Lantbruk - en framtidsbransch med ny teknik och många möjligheter!” Kanske var det den höga andelen bondbarn i publiken i kombination med den tuffa och regniga hösten som utlöste jublet i slutet av filmen när speakerrösten kommenterade tröskbilderna: ”Det är nu vi jobbar hem vinsten, det vi ska leva på i ett helt år. Vår seger är din seger. Vi ser till att det svenska jordbruket finns kvar som möjlig arbetsplats för dig, som ett lag i högsta divisionen, i framtiden.”

Text: Marie Lönneskog Hogstadius