Effektiva rutor

Just denna sommar finns preliminära resultat från de utvärderingar av åtgärder som genomförts i Uppland och Skåne där forskare på SLU Ultuna har samlat in data under fyra säsonger. Materialet behöver analyseras ytterligare innan publicering men man kan räkna med tydligt positiva effekter. Hittills ser det ut som att åkrar med lärkrutor har 40-60 procent högre revirtäthet!

40 kr/lärkruta

Den som deltar i projektet ersätts med 40 kr/ruta efter överenskommelse med projektledaren Tobias Nilsson. Eftersom de pengar man förfogar över är insamlade från allmänheten vill man gärna undvika dubbel finansiering av rutor som blivit till i Lantmännens odlingskoncept Klimat & Natur. Odlar du enligt det konceptet gör du förstås en ruta extra per hektar och får ersättning för den från Rädda Sånglärkan.

Inför sådd

Eftersom man hittills har begränsat med medel till ersättning måste man som sagt stämma av med projektledaren i förväg för att få ersättning. Det räcker med ett SMS, mail eller telefonsamtal så att han kan ge grönt ljus. Se inbjudan här intill för mer info om projektet och själva lärkrutorna!

Kontaktuppgifter

Tobias Nilsson
Project manager
Rädda Sånglärkan!
+46 (0) 709996325
tobias.nilsson@birdlife.se
www.birdlife.se/radda_sanglarkan