Kommungruppens ordförande Anders Davidsson hälsade alla välkomna och en snabb presentationsrunda visade att sju olika partier var representerade. Även en stor andel tjänstemän från olika delar inom kommunen var med, bland annat från miljökontoret, marknads- och näringslivskontoret och kostenheten.

Gästerna fick börja med att titta på Hulterstads vattenreningsanläggning där Svartåvattnet renas genom att pressas upp igenom sand och behandlas i några ytterligare renande steg bland annat uv-belysning. Reningssystemet har fungerat bra och blev lösningen på upprepade salmonellautbrott där vattnet konstaterades vara smittkällan. Anläggningen har kapacitet att rena cirka 70 kubikmeter vatten per dygn. Ett normaldygn används ungefär hälften. Man har också byggt ut sin bevattningsanläggning som gör det möjligt att bevattna nästan alla beten och vallar och därmed säkerställa foderförsörjningen.

- Det har varit suveränt ett så torrt år som 2017, även om man nästan har glömt torkan nu, säger Anders Johansson.

Gruppen fortsatte vidare in i ladugården där Mats Karlsson berättade om mjölkbesättningen på cirka 500 djur. Här levererar genomsnittskon drygt 30 liter mjölk per dygn. Mats pekade ut en ko som var lite högre än de andra och berättade med stolthet att hon vann i sin grupp på en utställning tidigare i somras.

– Vi avlar på kor som har starka ben. Här går och står korna mycket varje dag och betet längst bort tar ca 20 minuter att gå till. Då är starka och hållbara ben viktiga för kohälsan.

Mats berättar vidare att om en ko får mastit (juverinflammation), lunginflammation eller klövspalt får han ge djuret ett smalspektrumantibiotika. Varje vecka besöks gården av en veterinär som gör fortsatt bedömning av behandlingsbehov.

Mats beskrivning blev en bra övergång till studiebesökets avslutande del om svensk antibiotikaanvändning i jämförelse med andra länders. I grupp fick gästerna resonera sig fram till hur olika länder väljer att använda antibiotika i förebyggande tillväxtsyfte. Medaljens baksida har de flesta hört talas om, multiresistenta bakterier och obotliga fall av till synes enkla sår- och invärtesinfektioner. Många höjde på ögonbrynen över situationen i till exempel Italien och kommer i framtiden målmedvetet leta efter märket ”Från Sverige” i livsmedelsbutikernas hyllor.   

Näringslivschef Claes Jonasson tackade efteråt för mötet på LRF Östergötlands Facebook och la till ordet ”Respekt!” Det sammanfattar bra hur människorna bakom produktionen på Hulterstad och i Sverige uppfattas.

LRFs kommungrupp i Mjölby sammanfattar studiebesöket i diktform:

Varje människa behöver mat
Men mat påverkar vårt klimat
Att välja närproducerat är smart
Mat från svenska bönder är klimatsmart, helt klart 

Varje människa behöver vatten
Det gör allt i naturen
Både växter och djuren
Vi vill vara rädda om vårt rena fina vatten
Det är klart som katten 

Men fortfarande - mat påverkar vatten och miljö
Vad ska vi välja? Äta eller dö?
Avstå mat för att undvika att påverka vår miljö?

Vi måste hitta framkomliga vägar och hållbarhet
Utvecklas och lära oss mer, tills vi vet med säkerhet
Tillsammans går vi från klarhet till klarhet
Att vi ska fortsätta äta är väl en självklarhet
Helst mat från producenter i vår närhet 

Tillväxtfrämjande medikamenter som antibiotika och penicillin
Är inget vi ger våra djur, inte ens till våra svin
Här är det förebyggande djurhälsovård
Som gäller på varenda gård 

Tack för att ni kom och lyssnade och deltog
Nu är det dags för bonden att ta tag i sin plog
Förbereda för nästa skörd
Hoppas det blir lagom nederbörd