Dagen började redan tjugo över åtta med att alla vandrade till Doris Johanssons gård för att se var skolans kock Anna Hektor köper grönsaker till skolmaten.

Där genomfördes uppgifter stationsvis och det fanns även möjlighet att bekanta sig med fåren på gården. För att verkligen befästa de nyvunna kunskaperna genomfördes en tipspromenad på vägen tillbaka.

Åter i skolan blev det lunch som Anna och Annette lagade till ute på skolgården och som baserades helt på lokala livsmedel.

När deltagarna summerade dagen tackade man för en lärorik och bra upplagd skoldag som gav inte bara eleverna utan även deltagande tjänstmän och politiker ny kunskap. Man ville gärna vet mer om landsbygdsföretagen i Boxholm, så LRFs kommungrupp kommer att fortsätta sitt utbildningsarbete kring villkor och möjligheter när det gäller det gröna näringslivet.