Prognosen säger att vi i år kommer att nå "all time high" och passera 70 000 viltolyckor i Sverige.  Om man bryter ner det så sker det en viltolycka var sjunde minut dygnet runt. 

Även i Östergötland beräknas ökningen av viltolyckor slå nya rekord. I flera år har olycksstatistiken stadigt pekat uppåt och just nu är prognosen att vi ökar med nästan 25 procent från föregående års toppnotering. LRF är medlemsorganisation i Nationella viltolycksrådet och menar att trenden måste brytas.

Vildsvinen och dovhjorten står för den mest dramatiska ökningen medan rådjuren står för flest olyckor. Vildsvinen hade enligt den regionala statistiken vid halvårsskiftet ökat med 96 procent jämfört med föregående år. Det kan inte enbart bero på ökat trafikflöde, eftersom den ökningen bara är ungefär en procent.

Fler tydliga tecken på att de lokala viltstammarna blivit större är ökad avskjutningsstatistik och ökade skadenivåer i lantbruk och skogsbruk. Vildsvinen bökar efter mask och kvickrot på vallar och i trädgårdar samt äter spannmål och dess utsäde. När dovhjortarna blir allt fler äter de så mycket att det på vissa ställen blir omöjligt att odla vissa grödor. 

Alla markägare behöver fundera över detta problem likväl som att alla trafikanter måste öka sin medvetenhet om viltets fara i trafiken. De jägare och markägare som nu står rustade för att ta del av den stundande jaktsäsongen borde också fundera en gång extra hur och var vi lägger ut eventuella äppelhögar och saltstenar samt hur vi släpper våra hundar för att inte skapa för stora risker dessutom borde man intensifiera avskjutning där populationerna blivit orimligt stora. Viltolyckorna brukar bli fler när hösten kommer eftersom pendlingstrafiken infaller i samband med gryning och skymning. 

Om du besöker LRF på Vreta Kluster denna vecka 39 kan du få med dig en "viltolycksremsa" som skall användas när olyckan varit framme. Dessutom står det även tryckt på den hur man korrekt går till väga om kollisionen skulle bli ett faktum.

David Petterson, Kolstorp
Vice ordf. LRF Östergötland