Under resan ut till Södra Finnö visades och beskrevs villkoren för växtodling i den mellanbygden. Vikten av betande djur och vad som händer i hagar utan djur beskådades. 

Väl framme vid Dals gård presenterade ägaren Thomas Pettersson driften som är växtodling och skog.

Därefter gick Christian Ankarstrand från LRFs regionstyrelse igenom grundläggande fakta om skogen och alla dess olika nyttor. På klassiskt vis redovisades allt vid ett utlagt träd, och där fanns olika sorters rekvisita som skapade tydliga bilder av vad ett träd bidrar med. Även ekonomi, klimatnytta, trippelnyttan och naturvård togs upp och diskuterades. 

Äganderätten belystes med ett flertal aktuella fall. Bland annat lyfte Christian att många skogsägare upplever dagens naturvårdspolitik som kontraproduktiv. Man tar nämligen en ekonomisk risk om man utvecklar naturvärden på sin fastighet, eftersom man då riskerar att få marken konfiskerad. Kring detta resonemang nickade många av deltagarna instämmande och det var tydligt att man förstod dilemmat.

Thomas avslutade med att starta sin gallringsskördare och demonstrerade hur han avverkade ett par träd.

Avslutningsvis lyftes även lyftes även andra landsbygdsfrågor som bredband, ungas utbildning, service på landsbygden med mera.